تبلیغات
مشاور تحصیلی ،مدارس تکاب - مهارت تست زنی در کنکور

این وبلاگ شخصی می باشد.

مهارت تست زنی در کنکور

نویسنده :رحیم نوروزی
تاریخ:چهارشنبه 25 فروردین 1395-02:59 ب.ظ


آزمون های چهار گزینه ای كه در كشور ما تحت عنوان آزمون های تستی شناخته می شوند یكی از انواع آزمون ها می باشد، كه در سال های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته و در كنكور نیز نقش اساسی را دارا می باشد.
مهارت تست زنی
آزمون های چهار گزینه ای كه در كشور ما تحت عنوان آزمون های تستی شناخته می شوند یكی از انواع آزمون ها می باشد، كه در سال های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته و در كنكور نیز نقش اساسی را دارا می باشد. داوطلبان كنكور به دلیل اینكه در طول تحصیل خود معمولاً با آزمون های تشریحی سروكار داشته اند، در برخورد با این گونه آزمون ها دچار مشكلاتی می شوند.

عده ای كه می خواهند خود را فقط در طول یك سال ( سال آخر ) با سیستم تستی آشنا كنند تا بتوانند در این آزمون ها نتیجه ی خوبی را كسب نمایند، قطعاً با مشكلاتی مواجه می شوند. بنابراین به عنوان یك پیشنهاد بسیار مهم به دانش آموزان توصیه می كنم كه با سؤالات چهارگزینه ای و نحوه ی پاسخ گویی به آن ها از سال های قبل آشنا شوند. مثلاً پس از تسلط به مفاهیم و مطالب یك درس و پس از حلّ تمرین های آن، به عنوان مسایل اضافه به پاسخ گویی تست های مربوط به آن موضوع بپردازید. البته دانش آموزان سال های دوم و سوم دبیرستان باید این مسأله را جدی تر بگیرند.
در آزمون های چهارگزینه ای تأكید سؤالات بر روی مفاهیم و جزییات می باشد. بنابراین در هنگام مطالعه جهت آمادگی برای این آزمون ها، همه ی نكات درس را به دقت بخوانید و هیچ قسمتی را رها نكنید، خود را به جای طرّاح سؤال گذاشته و سعی كنید هیچ نكته ای را از قلم نیندازید.
توجه داشته باشید كه موفقیت در كنكور همانند گنجینه ای است كه درون صندوقی قرار دارد و كلید آن در سطرسطر كتاب های درسی گذاشته شده است و برای دست یابی به آن باید سطر به سطر كتاب را به دقت بخوانید و بفهمید.

تست چیست؟

معمولاً سؤالات آزمون ها به دو صورت باز پاسخ و بسته پاسخ تنظیم می گردد.
منظور از سؤالات باز پاسخ همان سؤالات انشایی هستند كه در این نوع سؤالات پاسخ دهندگان هرگونه كه تمایل دارند می توانند به سؤالات طراحی شده جواب بدهند. اما سؤالات بسته پاسخ یا همان تست ها، به سؤالاتی گفته می شود كه پاسخ های آن قبلاً توسط معلم تهیه شده و دانش آموز فقط باید پاسخ های موردنظر خود را انتخاب نماید.
تست ها از دو قسمت تشكیل شده اند.
الف) صورت سؤال ( متن پرسش یا تنه سؤال )
ب) گزینه ها یا پاسخ های پیشنهادی
تنه ی سؤال یك جمله استفهامی است و گزینه ها، پاسخ های احتمالی آن هستند كه پاسخ دهنده از بین آن ها جواب یا جواب های موردنظر را انتخاب می كند.

درصدگیری ( نمره ی خام )

با توجه به این كه در آزمون های استاندارد مانند آزمون سراسری و یا دانشگاه آزاد اسلامی نمره ی منفی وجود دارد اگر به سؤالی پاسخ غلط بدهید. علاوه بر این كه نمره ی مربوط به آن را دریافت نمی كنید، نمره ای را نیز از دست می دهید یعنی به ازای هر سه پاسخ غلط یك پاسخ صحیح حذف می شود. بنابراین توصیه می كنم به سؤالات با دقت پاسخ دهید و به سؤالاتی كه پاسخ آن ها را نمی دانید پاسخ ندهید.
برای تعیین درصد پاسخ گویی صحیح به سؤالات با احتساب نمره ی منفی از رابطه ی زیر استفاده می كنند:
سؤالات به پاسخگویی درصد=((درست های تست تعداد×3)-غلط های تست تعداد)/(ها تست كل تعداد×3)×100
مثلاً اگر شما به 30 تست پاسخ داده اید و توزیع جواب های شما به این صورت باشد.درست 20- غلط 6- نزده 4 نتیجه ی كار شما به شكل زیر خواهد بود:
( یعنی شما به 60 درصد سؤالات جواب صحیح داده اید )
تذكر: در هنگام تست زنی سعی كنید از برگه های مخصوص پاسخ ( پاسخنامه ) استفاده كنید و از پاسخ دادن به صورت زیر اجتناب كنید:
20- الف 21- ج 22- الف 23- د

قانون احتمال و تست زنی

همان طور كه بیان شد در آزمون های استاندارد نمره ی منفی وجود دارد. یعنی به ازای هر پاسخ غلط یك سوم نمره ی منفی تعلق می گیرد. اگر سؤالی را بدون پاسخ بگذارید هیچ نمره ی منفی نمی گیرید ولی در صورتی كه به سؤالی پاسخ اشتباه دهید علاوه بر آن كه نمره ی آن را كسب نمی كنید بلكه
1/3 نمره نیز از دست می دهید 1/3-. به همین دلیل برای اكثر دانش آموزان سؤال زیر پیش می آید:
اگر پاسخ سؤالی را نمی دانستیم آیا می توانیم آن را به صورت شانسی بزنیم؟
برای پاسخ به سؤال بالا چند حالت زیر را در نظر می گیریم؟
اگر در تستی هیچ یك از گزینه ها را نتوانستید حذف كنید و بخواهید از روی شانس به آن پاسخ دهید احتمال انتخاب گزینه صحیح 1/4 می باشد یعنی 25 درصد. 25 درصد در ریاضیات احتمال ضعیفی است بنابراین به این تست پاسخ ندهید و به سراغ تست بعدی بروید.
اگر در تستی با توجه به معلومات و دانش تان توانستید یك گزینه را حذف كنید و بخواهید بین سه گزینه باقی مانده به طور شانسی به آن پاسخ دهید، احتمال انتخاب گزینه درست 1/3 می باشد. و این احتمال خیلی بالا نیست.
اگر در تستی مطمئن شدید، دو گزینه اشتباه بوده و بخواهید گزینه ی درست را به طور احتمالی حدس بزنید احتمال انتخاب گزینه ی درست 1/2 یا 50 درصد می باشد كه احتمال خوبی می باشد. بنابراین در این مورد یكی از دو گزینه ی باقی مانده را انتخاب كنید. در انتخاب آن دقت كنید اولین گزینه ای كه به نظرتان درست آمد همان را علامت بزنید.

تمرین تست زنی با دو خودكار

همان طور كه قبلاً بیان شد در هنگام تست زدن، زمان استاندارد را مدّنظر داشته باشید و سعی كنید به تست ها در این زمان پاسخ دهید. زمان استاندارد برای هر تست عمومی 40-45 ثانیه و برای هر تست اختصاصی 65-75 ثانیه می باشد.
توجه داشته باشید كه در پاسخ گویی به تست ها توجه به زمان مسأله ی مهمی می باشد. اگر شما به تمام مطالب درسی تسلط داشته باشید ولی نتوانید سؤالات را در زمان مربوطه پاسخ دهید، قطعاً نتیجه ی خوبی كسب نمی كنید. بنابراین توجه به زمان پاسخ گویی تست ها مسأله ی بسیار مهمی است. علاوه بر این سعی كنید به خاطر سرعت عمل، دقت خود را در هنگام پاسخ گویی به تست ها از دست ندهید.
بنابراین برای پاسخ گویی تست ها به سه نكته ی زیر توجه داشته باشید:
1-دانش كافی 2- سرعت عمل 3- دقت
بنابر آن چه بیان شد شما در هنگام تمرین و بررسی تست ها از همین حالا مسأله ی زمان را مورد توجه قرار دهید و سعی كنید با تمرین، به سؤالات در زمان استاندارد پاسخ دهید.
توجه: در تست زدن آزمون ها تنها از مداد مشكی استفاده شود!
برای كسب توانایی می توانید از تست زنی با دو خودكار استفاده كنید. ( در تمرین ها جهت آمادگی ) در این روش در هنگام تست زنی از دو خودكار با دو رنگ متفاوت ( مثلاً آبی و مشكی ) استفاده نمایید. ابتدا با ایجاد شرایط واقعی كنكور و با در نظر گرفتن زمان استاندارد شروع به پاسخگویی سؤالات با خودكار آبی كنید. هرگاه زمان استاندارد به پایان رسید خودكار خود را عوض كرده و با خودكار مشكی به بقیه ی سؤالات جواب دهید.
در دفعات اول استفاده از این روش مشاهده می كنید كه در زمان استاندارد به سؤالات كمی پاسخ داده اید یعنی حجم پاسخ گویی سؤالات با رنگ آبی خیلی كم تر از پاسخ هایی است كه با رنگ آبی و مشكی داده اید. ولی به مرور زمان خواهید دید كه حجم استفاده از خودكار مشكی ( سؤالاتی كه در خارج وقت استاندارد پاسخ داده اید ) رفته رفته كاهش می یابد. پس از این كه به تمامی سؤالاتی كه احاطه دارید پاسخ دادید درصد پاسخ های درست خود را با در نظر گرفتن نمره ی منفی و با توجه به فرمول مربوط ( كه در همین فصل و در قسمت درصدگیری بیان شده است ) در دو حالت زیر محاسبه كنید. اول برای سؤالاتی كه در زمان استاندارد پاسخ داده اید (خودكار آبی ) و سپس برای تمامی سؤالات چه آنهایی كه در وقت استاندارد و چه در خارج این وقت پاسخ داده اید ( خودكار آبی و مشكی )
درصد پاسخ گویی در وقت استاندارد به شما نشان می دهد كه شما در وقت استاندارد به چند درصد سؤالات پاسخ درست داده اید. و درصد پاسخ گویی دوم به شما نشان می دهد كه شما بر چند درصد مطالب احاطه داشته اید.
بنابراین اگر درصد پاسخ گویی در وقت استاندارد كم باشد، باید به زمان توجه كنید و سرعت عمل خود را با تمرین افزایش دهید. در صورتی كه درصد پاسخ گویی كلی شما بالا بود نشان می دهد شما به مطالب احاطه ی كافی دارید و فقط باید به مسأله زمان توجه كنید ( برای این كار سعی كنید به پاسخ گویی تست های بیشتری بپردازید ) و اگر درصد پاسخ گویی كلی شما كم بود نشان دهنده ی این است كه به مطالب احاطه ی كافی ندارید بنابراین قبل از تست زنی های بعدی ( تست های جدید ) در مورد مطلب مربوطه ابتدا به درس مراجعه كرده و آن را دوباره بخوانید یا مرور كنید و پس از آن كه به مطالب و مفاهیم آن احاطه یافتید به سراغ تست زنی بروید.

فنون تست زنی

در آزمون های چهارگزینه ای( تستی ) علاوه بر كنار گذاشتن بعضی از درس ها و یا سطحی خواندن و شیوه ی نادرست مطالعه، شایع ترین عامل شكست، عدم آشنایی با اجرای صحیح روش های تست زنی می باشد. بنابراین اگر تصمیم دارید در آزمون های تستی موفق شوید ضروری است علاوه بر مطالعه ی دقیق و اصولی و ایجاد آمادگی روحی و روانی لازم، با شیوه های درست تست زنی آشنا شوید. این قسمت شما را با شیوه های درست تست زنی آشنا می سازد. لذا پس از مطالعه ی دقیق این قسمت، سعی كنید در هنگام پاسخ دادن به تست ها به صورت تمرینی و قبل از كنكور به تك تك نكات توجه كرده و آن ها را به دقت به كار ببرید. این كار، بازدهی شما را در هنگام برگزاری هر آزمونی به خصوص كنكور به میزان قابل توجهی افزایش می دهد:

1- سؤال را به دقت بخوانید:

اولین كار در حلّ تست، خواندن دقیق سؤال می باشد.
در هنگام خواندن سؤالات به كلمات كلیدی توجه كنید و زیر آن ها خط بكشید مثلاً كلماتی مانند همه، هیچ یك، همیشه، هرگز، بزرگ ترین، كوچك ترین، درست ترین، نادرست ترین، كم ترین، بیشترین و... هم چنین به راهنمایی هایی كه در سؤالات آمده است توجه كنید. در صورتی كه فهمیدن صورت سؤال برای شما دشوار باشد سعی كنید ابتدا سؤال را به صورت ساده برای خود بیان كنید و ببینید سؤال از شما چه می خواهد و سپس به پاسخ دادن آن بپردازید.

2- قبل از نگاه كردن به گزینه ها، پاسخ درست را در ذهن خود حدس بزنید:

به تجربه دریافته ام كه بهترین راه پاسخ گویی به تست ها این است كه قبل از دیدن گزینه ها، به سؤال در ذهن خود پاسخ داده و سپس در بین گزینه ها به دنبال آنپاسخ بگردید و آن را علامت بزنید. در آزمون های چهارگزینه ای معمولاً برخی گزینه ها بسیار به هم شبیه هستند و ممكن است این شباهت شما را به اشتباه بیندازد بنابراین قبل از مراجعه به گزینه ها پاسخ آن را در ذهن خود بیابید و سپس گزینه ی درست را تعیین كنید. این كار باعث صرفه جویی در وقت نیز خواهد شد.

3- از روش حذف گزینه های غلط استفاده كنید:

در صورتی كه پس از خواندن سؤال نتوانستید پاسخ را حدس بزنید و با مراجعه به گزینه ها نیز جواب درست را نیافتید، می توانید گزینه هایی را كه مطمئن هستید اشتباه می باشند حذف كنید. این كار باعث می شود تعداد گزینه ها محدودتر شده و به شما در پاسخ گویی درست به تست مربوطه كمك می كند. در صورتی كه نتوانستید تمام گزینه های غلط را حذف كنید با توجه به قانون احتمال كه قبلاً بیان شد می توانید به پاسخ گویی بپردازید.

4- هرچهار گزینه را بررسی كنید:

هنگام پاسخ گویی به تست ها، حتماً چهار گزینه را با دقت بخوانید زیرا بعضی وقت ها، گزینه ی آخر« همه ی موارد می باشد » و داوطلبی كه در این شرایط با دیدن اولین گزینه آن را علامت زده باشد، به این تست پاسخ اشتباه داده است. بنابراین چهار گزینه را دقیق بخوانید در مورد تست هایی كه در صورت آن ها- درست ترین گزینه- را از شما خواسته اند، به نكته ی فوق بیشتر دقت داشته باشید.

5- اول به پرسش های ساده و سپس به پرسش های وقت گیر پاسخ دهید.

در هنگام پاسخ گویی به تست ها ممكن است سه حالت پیش بیاید:

الف) تست ساده

برخی از سؤالات را بلد هستید و می توانید به آن ها در وقت استاندارد خودش پاسخ دهید. به آن ها جواب داده و به سراغ تست بعدی بروید.

ب) تست وقت گیر

برخی از سؤالات را بلد هستید ولی آن ها وقت گیر هستند و برای پاسخ گویی به آن ها باید مدت زمان یا انرژی بیشتری مصرف كنید و یا به بعضی از سؤالات در صورتی كه مدت زمان بیشتری فكر كنید، می توانید پاسخ درست بدهید. در كنار این سؤالات یك علامت مخصوص مثل را زده و به سراغ تست بعدی بروید.

ج) تست دشوار

برخی از سؤالات را اصلاً بلد نبوده و یا اصلاً برایتان ناآشنا می باشند و به طور كلی به آن ها نمی توانید پاسخ بدهید. در كنار این سؤالات یك علامت × گذاشته و به سراغ تست بعدی بروید. در هنگام مرورهای بعدی روی این گونه سؤالات وقت نگذارید. در هنگام زدن تست ها برای اولین بار فقط به تست های ساده پاسخ دهید و از تست های وقت گیر با زدن علامت و تست های دشوار با زدن علامت × در كنار آن ها، بگذارید. هنگامی كه به تمامی سؤالات یك درس پاسخ دادید خواهید دید هنوز مدت زمانی از وقت استاندارد باقی مانده است سپس به سراغ درس بعدی رفته و با همین روش به پاسخ گویی آن ها بپردازید هنگامی كه به تمام دروس با این شیوه یك بار پاسخ دادید، ببینید چه قدر وقت باقی مانده است. سپس در وقت باقی مانده به سراغ تست هایی كه با علامت ( تست های وقت گیر ) مشخص كرده اید رفته و به آن ها پاسخ دهید و از تست هایی با علامت‌×(تست های دشوار ) عبور كنید. فقط دقت داشته باشید باقی مانده را بین دروس و بین تست های وقت گیر به خوبی تقسیم كنید. با استفاده از این روش شما در مرحله ی اول به تمامی سؤالات ساده پاسخ می دهید و بدین ترتیب یك تست مشكل، وقت و انرژی زیادی را از شما نمی گیرد و اگر نتوانستید به آن پاسخ بدهید، زمان پاسخ گویی به تست های ساده را نیز از دست نمی دهید، بنابراین به تست های دشوار پاسخ ندهید و زمان پاسخ گویی به آن ها را به جواب دادن سؤالات ساده اختصاص بدهید. توجه داشته باشید در یك درس ارزش سؤالات یكسان است، چه سؤال ساده باشد چه مشكل.

6- تست های وقت گیر را رها كنید.

اگر در حلّ تستی كه نیاز به محاسبه دارد و شما ابتدا فكر می كنید كه می توانید پاسخ درست به آن بدهید، متوجه شدید كه این تست بیش از چند دقیقه وقت شما را به خود اختصاص داده و به جواب درست نرسیده اید، آن را رها كرده و به سراغ سؤال بعدی بروید. برخی از داوطلبان مخصوصاً داوطلبان قوی، هنگامی كه به این تست ها برمی خورند و می بینند كه وقت زیادی از آن ها گرفته است، با خود می گویند هر طور شده است باید این تست را حل كنم. و با این كار وقت و انرژی زیادی را از دست می دهند و پس از گذشت مدت زمان طولانی متوجه می شوندكه وقت خود را به هدر داده اند.

7- شماره ی تست را در پاسخ نامه با شماره ی سؤالات مطابقت دهید.

هر پنج یا ده سؤال یك بار شماره ی تست ها را در پاسخ نامه با شماره ی دفترچه سؤالات كنترل كنید تا از جا به جا زدن پاسخ ها جلوگیری به عمل آید.

8- مطمئن شوید در پاسخ نامه خانه ی درست را پر كرده اید،

مخصوصاً اگر جواب تستی مثلاً عدد 3 شد آن را با گزینه ی سوم اشتباه نگیرید. بنابراین در حین پر كردن محلّ پاسخ نامه دقت كافی داشته باشید.

9- زمان را كنترل كنید.

در حین پاسخ گویی به تست ها به مسأله ی زمان نیز دقت داشته باشید و سعی كنید به سؤالات هر درس حداكثر در مدت زمان استاندارد كه روی دفترچه نیز آمده است، پاسخ بدهید. توجه كنید عدم كنترل زمان در كنكور برای برخی از داوطلبان تجربه ی تلخی را به همراه داشته است. بنابراین شما آن را تجربه نكنید. دقت داشته باشید در آزمون های تستی، بلد بودن و احاطه داشتن بر مطالب به تنهایی كافی نیست بلكه باید بتوانید به سؤالات در همان وقت تعیین شده پاسخ درست بدهید.

10- جواب های درست را همان موقع كه حل می كنید به پاسخ نامه انتقال دهید.

برخی از داوطلبان عادت كرده اند ابتدا درون دفترچه سؤالات پاسخ ها را علامت می زنند و سپس همه ی آن ها را به پاسخ نامه منتقل می كنند و این امر به دلیل آن كه معمولاً در اواخر وقت آزمون انجام می گیرد با كمبود وقت و یا اشتباه در انتقال جواب ها به پاسخ نامه همراه می شود.

11- تمام سؤالات دفترچه را بخوانید.

در هنگام پاسخ گویی به تست ها، از اولین سؤال شروع كرده و تمام سؤالات را بخوانید. برخی از داوطلبان اگر در درسی به چند سؤال متوالی نتوانند پاسخ دهند، روحیه ی خود را از دست می دهند و گاهی اوقات بقیه ی سؤالات را رها كرده و یا با دقت كافی آن ها را نمی خوانند. در این زمینه اولاً سعی كنید آرامش خود را از دست ندهید، نفس عمیقی بكشید و با خود بگویید حتی نفراتی كه رتبه های خوب كنكور را كسب می كنند به تمامی سؤالات آزمون پاسخ نمی دهند و با تلقین های مشابه، روحیه و تمركز خود را حفظ كنید. ثانیاً دقت داشته باشید سؤالات بعدی را با دقت بخوانید و آن ها را رها نكنید، شاید بعد از این سؤالات، چند تست ساده مطرح شده باشد. و ثالثاً دقت كنید حتی در دروس مشكل نیز سؤالات ساده وجود دارد بنابراین تمام سؤالات دفترچه را حدّاقل برای یك بار بخوانید و از هیچ سؤالی نخوانده رد نشوید.

12- اگر پاسخی را علامت زدید، آن را تغییر ندهید.

تحقیقات نشان داده كه احتمال درست بودن پاسخی كه برای اولین بار به ذهن می رسد و شما آن را انتخاب كرده اید بسیار زیاد است.
بنابراین در مرورهای بعدی روی تست ها به شیوه ای كه در بالا و در قسمت 5 مطرح شد، پاسخ را تغییر ندهید مگر آن كه مطمئن شوید پاسخی را كه پیدا كرده اید از پاسخ اولیه صحیح تر می باشد.

13- اگر آزمون چهارگزینه ای نمره ی منفی نداشت، به همه ی سؤالات پاسخ دهید.

البته آزمون های استاندارد شده ای مانند كنكور سراسری و دانشگاه آزاد اسلامی دارای نمره ی منفی هستند. بنابراین در پاسخ گویی به آن ها به نمره ی منفی و به نكاتی كه در بحث قانون احتمال بیان شد، دقت كنید.

14- تمام صفحات دفترچه آزمون را دقیق بازبینی كنید.

این كار از فراموش كردن یا ندیدن برخی از صفحات و یا برخی از سؤالات جلوگیری می كند.

15- در تست هایی كه نیاز به محاسبه دارد، علاوه بر سرعت عمل، دقت كافی نیز داشته باشید.

16- اول احاطه به مطالب درسی سپس تمرین تست زنی.

در هنگام زدن تست های تمرینی قبل از كنكور، تا بر مطالب درسی احاطه كافی نیافته اید هرگز شروع به تست زنی نكنید. ابتدا بر مطالب و مفاهیم كتاب تسلط كافی پیدا كنید و پس از پاسخ گویی به پرسش ها، تمرین ها و مسایل كتاب به سراغ تست بروید.

17- تمرین مدیریت زمان:

در هنگام تست زنی تمرینی، حتماً وقت استاندارد پاسخ گویی به سؤالات را در نظر داشته باشید و در این زمینه بهترین روش استفاده از تست زنی با دو خودكار می باشد.

18- علت اشتباه خود را پی گیری كنید:

پس از زدن تست ها با در نظر گرفتن نمره ی منفی درصد خود را محاسبه كنید و به بررسی دقیق پاسخ ها بپردازید. و به سؤالاتی كه پاسخ اشتباه داده اید دقت كنید و دلیل پاسخ گویی اشتباه به این سؤال را مشخص كنید. مثلاً اگر دقت شما كافی نبوده و یا در محاسبات تبحّر لازم را نداشته اید با تمرین آن ها را كسب نمایید و درصورتی كه به مطلب احاطه كافی ندارید مجدداً به سراغ متن درس رفته و این بار با دقت بیشتری آن را مطالعه كنید.

19- در هنگام مطالعه خود را به جای طرّاح سؤالات بگذارید:

در هنگام مطالعه جهت آزمون های چهارگزینه ای خود را به جای طرّاح سؤال گذاشته و به تمام موارد دقت داشته باشید و تمام تصاویر، عكس ها، پاورقی ها و نمودارها و خط به خط مطالب را به دقت بررسی و مطالعه كنید. علاوه بر احاطه بر روی مطالب و مفاهیم به جزییات مطرح شده در آن ها نیز دقت داشته باشید و تمام آن ها را فرابگیرید.

20- تست های استاندارد و تست های طبقه بندی شده:

بهترین تست ها، تست هایی هستند كه استاندارد باشند، بنابراین بهترین كتاب های تست، كتاب هایی هستند كه حاوی تست های كنكور سراسری و دانشگاه آزاد باشند. البته تست های طبقه بندی شده نیز منابع مفیدی برای ارزیابی میزان یادگیری می باشند.

21- حذف گزینه های مترادف و هم معنی:

گزینه های هم معنی و مترادف، صحیح نیستند. به یاد داشته باشید كه فقط یكی از گزینه ها، پاسخ صحیح تست می باشد. پس گزینه هایی كه از معنی و مفهوم مساوی برخوردارند، جواب صحیح تست نمی باشند. بنابراین سریعاً آن ها را حذف كنید و در گزینه های باقی مانده به دنبال پاسخ صحیح بگردید.

22- صورت سؤال، راهنمای پاسخ صحیح:

در بعضی از سؤالات سرنخ های مناسبی در صورت سؤال وجود دارد كه شما را به گزینه ی درست هدایت می كند. به خصوص در تست های استاندارد، اطلاعات لازم برای حلّ تست، در صورت همان سؤال وجود دارد. سعی كنید با مطالعه ی دقیق متن سؤال، اطلاعات لازم را از صورت تست استخراج كنید. زیر كلمات مهم و كلیدی تست خط بكشید و كلماتی كه معنی تست را عوض می كنند مشخص كنید و سپس به حلّ آن بپردازید. تا از دوباره كاری و اتلاف وقت جلوگیری شود.

23- از طولانی بودن سؤال نترسید:

با دیدن صورت طولانی یك تست از حلّ ان منصرف نشوید. توجه داشته باشید كه طرّاحان برجسته و ماهر، اغلب نكات مهم را در تست های كوتاه پاسخ مجمل می گنجانند. براین اساس، بسیاری از تست هایی كه ظاهری طولانی دارند دارای راه حلّ ساده ای می باشند و با كمی دقت می توان آن ها را حل نمود.

نكات قابل توجه در تست زنی

اگر در زدن تست ها درصد پایینی كسب كردید حتماً متن درس و یا خلاصه های خود را دوباره و با دقت بیشتری بخوانید.
دانش آموزان سال سوم، تمركز خود را بر روی امتحان نهایی گذاشته و سعی كنند خوب بر مطالب درس ها احاطه پیدا كنند و در كنار آن تست زنی را فراموش نكنند.
یك ماه مانده به كنكور دیگر زمان یادگیری مطالب جدید نیست بلكه باید به تست زنی، مرور مطالب و رفع اشكال پرداخت.
در هنگام حدس زدن، معمولاً اولین حدس شما صحیح ترین است. بنابراین جواب خود را در صورتی عوض كنید كه مطمئن باشید پاسخی را كه پیدا كرده اید از پاسخ اول شما صحیح تر است.
زمانی را برای مرور تست بگذارید، ولی پاسخ ها را عوض نكنید مگر این كه اطمینان حاصل كنید كه پاسخ اول شما غلط بوده است. هرچه بیشتر بر سر سؤال مردّد و دودل باشید بیشتر سرگیجه می گیرید.
بعد از اتمام تست، جواب های غلط خود را بررسی كنید و ببینید چرا آن ها را غلط زده اید. به این ترتیب ضریب اشتباهات خود را در آزمون های بعدی كاهش می دهید.
پاسخ نامه های خود را نگه دارید: سیستم بایگانی برای پاسخ نامه ی تست هایی را كه می زنید، درست كنید. اگر خود را برای كنكور آماده می كنید بهتر است پاسخ نامه های خود را بایگانی كنید قبل از بایگانی ابتدا مشخصات شامل نام درس، نام كتاب تست، شماره ی صفحه و تاریخ را در بالای پاسخ نامه بنویسید. سپس پاسخ های غلط را با كشیدن خط و تست های نكته دار را با علامت ستاره در سمت راست شماره ی تست مشخص كنید و در انتها تعداد پاسخ های درست و غلط و درصد پاسخ های صحیح را با خودكار قرمز در انتهای پاسخ نامه بنویسید و آن گاه پاسخ نامه را بایگانی كنید. مزایای این كار عبارت است از:
با مراجعه به پاسخ نامه ها نكات تست های نكته دار را در یك دفتر مخصوص یادداشت كنید. این دفتر در روزهای پایانی بسیار ارزشمند است.
با مراجعه مجدد به این بایگانی می توانید تست هایی را كه غلط زده اید مجدداً حل كنید و اگر دوباره دچار اشتباه شدید ضعف خود را در مبحث درسی مربوطه برطرف كنید.
در فاصله یك ماه مانده به كنكور فرصت لازم برای مرور هزاران نكته ی تست وجود ندارد بنابراین رجوع به این سیستم بایگانی در روزهای پایانی، زمان شما را مدیریت می كند و شما را از سردرگمی درمی آورد.
منبع مقاله:
كیانی، اردشیر؛ (1389)، مهارت های تحصیلی، تهران، ورای دانش، چاپ پنجم.


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
آی مارکت
پنجشنبه 17 تیر 1395 10:06 ب.ظ
سلام و احترام خدمت مدیر محترم وبلاگ

به تازگی فروشگاهی راه اندازی کردیم که میتوانید محصولات خوبی با قیمت مناسب سفارش بدید

مارک خوب MP3 Player فقط 14000 تومان
دستگاه برقی دفع حشرات 18000 تومان
ماساژور ، ساعت LED ، عینک و وسایل دیگه....

خودتون بیاید قیمت ها رو ببینید چقدر مناسبه

منتظرتون هستیم!


خبری
پنجشنبه 30 اردیبهشت 1395 12:13 ق.ظ
سلام خسته نباشید
خوب بود :)
افزایش بازدید وبلاگ حرفه ای
یکشنبه 19 اردیبهشت 1395 12:07 ق.ظ

افزایش Bazdid سایت و وبلاگ شما

تضمینی و واقعی

دارای نماد اعتماد

شروع از 10 هزار تومان !!!

آی الکسا
saeed
شنبه 4 اردیبهشت 1395 05:57 ب.ظ
غروب جان آدمی ، سپیده دمی به جهان دیگر است . اُرد بزرگ
saeed
دوشنبه 30 فروردین 1395 11:45 ق.ظ
تنبیه در هنگام خشم ، اصلاح نیست بلکه انتقام است . مونت نین
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
Admin Logo
themebox Logo

آپلود نامحدود عکس و فایل

آپلود عکس  • آپدیت nod32