امروزه از واژه استرس برای بیان عامل مشکل و در عین حال واکنش به آن و وضع روحی فرد واکنش دهنده استفاده می شود. اولین بار هانس​سیله، فیزیولوژیست کانادایی بود که استرس را به مفهوم جدید آن به کار برد. او مجموعه واکنش ها و پاسخ های بدن به تهدیدهای فیزیکی یا شیمیایی را با استرس تعریف می کرد.

سیله در ابتدا از کلمه «سندرم سازگاری عمومی» برای تعریف این واکنش ها استفاده کرد. سپس واژه استرس متولد شد؛ واژه ای که امروز لحظه به لحظه زندگی روزمره مان را فراگرفته است، طوری که هر یک از ما روزی چند بار آن را در موقعیت های مختلف به کار می بریم. وقتی بدن دچار این وضع می شود، سیگنال هایی مخابره می کند. باید این سیگنال ها را بشناسید، زیرا نشان از استرس زیادتان دارد.

۱ ـ احساس سرماخوردگی مداوم

فرقی نمی کند زمستان باشد یا تابستان، استرس باعث تضعیف دستگاه ایمنی بدن می شود. نتایج پژوهش های آمریکایی ها نشان می دهد افراد مضطرب دو برابر بیشتر در معرض سرماخوردگی قرار دارند. توجه داشته باشید استرس روی موهای داخل بینی نیز تاثیر می گذارد و باعث می شود هوا بدون گرم و مرطوب شدن کافی وارد بدن شود، در نتیجه مدام احساس سرماخوردگی می کنید.

۲ ـ قاعدگی های نامرتب و دردناک

به عقیده محققان، استرس روی بخشی از مغز به نام هیپوتالاموس که کنترل کننده هورمون ها و دوره ماهیانه است، تاثیر منفی می گذارد. حتی این امکان وجود دارد که باعث قطع کامل دوره شود که البته بعد از برقراری آرامش دوباره شروع خواهد شد. محققان دانشگاه هاروارد به این نتیجه رسیده اند خانم های مضطرب دو برابر بیشتر از بقیه به درد و کرامپ های عضلانی دوره قاعدگی مبتلا می شوند. به عقیده محققان، انجام ورزش هایی مانند نرمش های آرام تنی برای مقابله با دردهای زنانه موثر است.